haccp, gmp, ghp
HACPASZ Hanna Półtorak; +48 503 95 82 93; poltorak@haccp-gmp.home.pl
1. BHP szkolenie dla nauczycieli i kadry pedagogicznej przedszkoli
2. BHP dla pracowników kuchni szkół i przedszkoli
3. Minimum sanitarne szkolenie dla pracowników kuchni szkół i przedszkoli

Szkolenia

HACCP, GMP, GHP, GMP Plus, pasze, bezpieczeństwo żywności, agroturystyka, domy weselne, stołówki, gastronomia, materiały do kontaktu z żywnością, kosmetyki, projekty inwestycyjne agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ARMiR, szkolenia, konsulting, doradztwo, wyposażenie lokali gastronomicznych, wyposażenie sklepów spożywczych, PZH, dobra praktyka produkcyjna, dobra praktyka higieniczna, kuchnie, świadectwa jakości zdrowotnej PZH

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie

Organizujemy dwa rodzaje szkoleń:

- szkolenia "zamknięte" przeprowadzane w siedzibie firmy klienta

- szkolenia "otwarte" przeznaczone dla osób indywidualnych

Szkolenia dla pracowników lokali gastronomicznych

Otwieram lokal gastronomiczny od czego zacząć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, która przygotowują się do rozpoczęcia działalności  związanej z produkcją i sprzedażą żywności. Na szkolenie zapraszamy  osoby, które otwierają lokale gastronomiczne  oraz właścicieli

Przyczep i samochodów gastronomicznych

Plan szkolenia

Obowiązujące regulacje prawne

Wymagania sanitarno-higieniczne

Wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych przy produkcji żywności

Zatwierdzanie i rejestracja

Obowiązki i odpowiedzialność właściciela lokalu gastronomicznego

Udział w szkoleniu dla jednej osoby wynosi 300 zł netto . Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz serwis kawowy.

Liczba miejsc ograniczona .Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szkolenie otwarte) oraz wpłata należności w terminie najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

Wpłatę należy dokonać na numer konta Bank PEKAO SA 71124062501111001043640154 , 
w temacie należy umieścić tytuł szkolenia

Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie grupy 10 osobowej. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podany zostanie dokładny termin i miejsce szkolenia (szkolenia otwarte zawsze odbywają się w Warszawie)

Szkolenia dla pracowników lokali gastronomicznych

Kontrola w lokalu gastronomicznym czyli  na co zwracają uwagę Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie zasad GHP/GMP

HACCP w  lokalach gastronomicznych oraz placówkach żywienia zbiorowego (intendentów, dietetyków, kierowników kuchni).

Cel szkolenia:

.  zapoznanie uczestników  z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego 
.  przedstawienie uczestnikom rodzajów zagrożeń żywności i ich źródeł
.  udzielenie praktycznych wskazówek niezbędnych przy opracowywaniu , wdrażaniu i utrzymaniu  zasad GHP , GMP oraz systemu HACCP

Program szkolenia:

- Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa żywności.
- Rodzaje zagrożeń żywności i ich źródła
- Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) jako podstawa zapobiegania
zanieczyszczeniom środków spożywczych
- Zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) jako skuteczny sposób prowadzenia
wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności
- Zasady systemu HACCP, w tym analiza zagrożeń i wyznaczanie
Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
- Środki kontroli zagrożeń
- Dokumentacja i zapisy GHP/GMP oraz systemu HACCP
- Urzędowa kontrola żywności

Udział w szkoleniu dla jednej osoby wynosi 300 zł netto . Cena obejmuje materiały szkoleniowe , certyfikat uczestnictwa oraz serwis kawowy.

Liczba miejsc ograniczona .Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szkolenie otwarte) oraz wpłata należności w terminie najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

Wpłatę należy dokonać na numer konta Bank PEKAO SA 71124062501111001043640154
w temacie należy umieścić tytuł szkolenia

Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie grupy 10 osobowej. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podany zostanie dokładny termin i miejsce szkolenia (szkolenia otwarte zawsze odbywają się w Warszawie)

Szkolenia dla pracowników lokali gastronomicznych

System HACCP w lokalu gastronomicznym  zasady kontroli wewnętrznej

- Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa żywności.
- Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna
- Zapobieganie zanieczyszczeniom środków spożywczych
- Jak skutecznie  prowadzić kontrolę wewnętrzną w lokalu
- System HACCP, w tym analiza zagrożeń i wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
- Środki kontroli zagrożeń
- Dokumentacja i zapisy GHP/GMP oraz systemu HACCP

Udział w szkoleniu dla jednej osoby wynosi 300 zł netto . Cena obejmuje materiały szkoleniowe , certyfikat uczestnictwa oraz serwis kawowy.

Liczba miejsc ograniczona .Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szkolenie otwarte) oraz wpłata należności w terminie najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

Wpłatę należy dokonać na numer konta Bank PEKAO SA 71124062501111001043640154 , 
w temacie należy umieścić tytuł szkolenia

Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie grupy 10 osobowej. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podany zostanie dokładny termin i miejsce szkolenia (szkolenia otwarte zawsze odbywają się w Warszawie)

Szkolenia dla pracowników lokali gastronomicznych

Bezpieczeństwo Higieny Pracy w zakładzie produkcyjnym, lokalu gastronomicznym oraz zakładzie żywienia zbiorowego:

Szkolenia BHP skierowane są do osób zatrudnionych:

- w zakładach gastronomicznych
- w zakładach produkujących kosmetyki
- jednostkach oświatowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w z zakresu BHP:

Plan szkolenia:

-  Ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
- Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
- Kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
- Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, z uwzględnieniem zmian,
- Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia
pracowników
- Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym
uwzględnieniem stanowisk z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi,
- Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Udział w szkoleniu dla jednej osoby wynosi 300 zł netto . Cena obejmuje materiały szkoleniowe , certyfikat uczestnictwa oraz  serwis kawowy.

Liczba miejsc ograniczona .Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szkolenie otwarte) oraz wpłata należności w terminie najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

Wpłatę należy dokonać na numer konta Bank PEKAO SA 71124062501111001043640154 , 
w temacie należy umieścić tytuł szkolenia

Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie grupy 10 osobowej. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podany zostanie dokładny termin i miejsce szkolenia (szkolenia otwarte zawsze odbywają się w Warszawie

Szkolenia dla producentów wyrobów kosmetycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 - Nowe Regulacje Prawa dotyczące Bezpieczeństwa  i Jakości Kosmetyków

Program szkolenia:

1) Definicja kosmetyku, problemy klasyfikacji? produktów z pogranicza?

2) Dokumentacja produktu, z uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa, praktyczne aspekty przygotowania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

3) Rejestracja produktu kosmetycznego poprzez Cosmetic Products Notification Portal,

4) Nanomateriały, nowa definicja zaproponowana przez Komisję Europejską, drugi przegląd regulacyjny poświęcony nanomateriałom

5) Jakość mikrobiologiczna kosmetyku gwarancją bezpieczeństwa; metodyka testów obciążeniowych

6) Etykieta bez tajemnic

7) Wybrane aspekty testów na zwierzętach

8) Aktualne prace Scientific Committee on Consumer Safety, dotyczących bezpieczeństwa wybranych surowców kosmetycznych.


Udział w szkoleniu dla jednej osoby wynosi 500 zł netto . Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz serwis kawowy.

Liczba miejsc ograniczona

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szkolenie otwarte) oraz wpłata należności w terminie najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

Wpłatę należy dokonać na numer konta Bank PEKAO SA 71124062501111001043640154 , 
w temacie należy umieścić tytuł szkolenia

Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie grupy 10 osobowej. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podany zostanie dokładny termin i miejsce szkolenia (szkolenia otwarte zawsze odbywają się w Warszawie)

Szkolenia dla producentów wyrobów kosmetycznych

Szkolenie  nt: GMP  w produkcji kosmetyków wg ISO 22716:2009

Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami GMP według Normy EN ISO 22716 :2009
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 1. Jakie są wymagania Dobrych Praktyk w produkcji kosmetyków
 2. Jakie są wymagania normy ISO 22716:2009
 3. W jaki sposób opracowywać dokumentację
 4. W jaki sposób utrzymywać i doskonalić system

Uczestnik będzie potrafił:

 1. Interpretować i wprowadzać w życie wymagania GMP oraz normę ISO 22716
 2. Projektować i prowadzić dokumentację systemową
 3. Podejmować działania w celu wdrażania i utrzymywania nowych wymagań
 4. Nadzorować i koordynować system

Program szkolenia:

 1. Prezentacja uczestnikom celów szkolenia
 2. Indywidualne oczekiwania uczestników szkolenia
 3. Omówienie wymagań prawnych regulujących zmiany w produkcji kosmetyków
 4. Definicje i terminy związane ze standardem GMP
 5. Omówienie wymagań normy ISO 22716 stawianych:

Udział w szkoleniu dla jednej osoby wynosi 450 zł netto. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz serwis kawowy.

Liczba miejsc ograniczona .Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (szkolenie otwarte) oraz wpłata należności w terminie najpóźniej 5 dni przed terminem szkolenia

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 10 dni roboczych Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia.

Wpłatę należy dokonać na numer konta Bank PEKAO SA 71124062501111001043640154 , 
w temacie należy umieścić tytuł szkolenia

Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie grupy 10 osobowej. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podany zostanie dokładny termin i miejsce szkolenia (szkolenia otwarte zawsze odbywają się w Warszawie)

Oferta szkoleniowa przygotowana dla dyrektorów przedszkoli i pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków dla dzieci

Warsztaty szkoleniowe nt: SANEPID w jednostce oświatowej czyli jak sprostać wymaganiom inspektorów

Szanowni Państwo

Prawidłowe przygotowywanie posiłków to równie ważne zagadnienie jak  prawidłowe bilansowanie diety. Musimy pamiętać o tym, że odpowiedni dobór surowców, prawidłowa obróbka termiczna oraz schładzanie i przechowywanie posiłków ma wpływ na wartość odżywczą przygotowywanych w przedszkolu posiłków. Nie możemy również zapominać o zagrożeniu jakie niesie za sobą nieprawidłowe przygotowywanie wyżywienia dla dzieci  oraz nieprzestrzeganie podstawowych wymogów sanitarnych przy przechowywaniu i przygotowywaniu żywności
Zgodnie z przepisami prawa (ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia) przedszkola i szkoły jako zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego muszą  opracowywać i wdrożyć dokumentację HACCP. Obowiązek ten dotyczy zarówno przedszkoli z własną kuchnią jak i tych przedszkoli, które korzystają z usług firm cateringowych. Firma HACPASZ  organizuje cykl szkoleń poświęconych prawidłowemu przygotowywaniu żywności. Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. SANEPID w jednostce oświatowej czyli jak sprostać wymaganiom inspektorów

I. Oferta dla dyrektorów przedszkoli i pracowników odpowiedzialnych za wydawanie posiłków w przedszkolu

Pragniemy zaproponować Państwu udział w przygotowanych przez nas warsztatach obejmujących następujące zagadnienia:

1. Zdrowo i smacznie - czyli Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna
w kuchni przedszkola:

Technolog przekaże  Państwu informację jak przygotowywać posiłki, żeby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia dzieci,  gdzie należy kupować produkty i jakie wymagania stawiać ich dostawcom. Powie jak prawidłowo przechowywać produkty spożywcze oraz  jak przygotowywać
 i podawać potrawy (proces rozmrażania, obróbki wstępnej, obróbki termicznej, schładzania, temperatura wydawania posiłków)

2. Wizyta  SANEPIDU w przedszkolu  powiemy jak przygotować się do kontroli czyli co zrobić żeby dobrze wypaść :

Omówione zostaną zagadnienia związane w wizytą w jednostce oświatowej  pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podpowiemy jak przygotować się do kontroli, która może dotyczyć oceny np.:

-  wyposażenia kuchni przedszkola ( zastawa stołowa,  garnki, naczynia kuchenne, sprzęt kontrolno-pomiarowy) oraz  jakich naczyń i innych elementów wyposażenia kuchni nie należy stosować . 
- zabezpieczania przedszkola  przed szkodnikami,
- weryfikacji procesu mycia i dezynfekcji  kuchni przedszkola
- wymagań stawianych przez  SANEPID pracownikom zatrudnionym w kuchni (higiena osobista
i stan zdrowia osób produkujących posiłki) jak  im sprostać przy minimalnym  nakładzie  finansowym.
Odpowiemy również na pytanie czy należy badać wodę wodociągową, w którą zaopatrzone jest przedszkole, jak postępować z resztkami żywnościowymi i zużytym olejem

4.  Bezpiecznie i zgodnie z prawem czyli system  HACCP w przedszkolu

-  Podpowiemy jak poradzić sobie z dokumentacją systemu HACCP  i jak powinna ona wyglądać . Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad HACCP. 
Jakie są obowiązki dyrektora placówki.

Cel warsztatów

Celem organizowanych przez nas warsztatów jest zapoznanie Dyrektorów i Pracowników przedszkoli z zasadami prawidłowego przygotowywania posiłków. Program warsztatów
obejmuje zagadnienia związane z odpowiednim  doborem surowców do produkcji posiłków
oraz omówieniem zasad Dobrej praktyki Produkcyjnej oraz wymogów systemu HACCP

W jaki sposób  przygotować posiłki w kuchni przedszkola czyli jak prawidłowo przeprowadzić :

grafika

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!