haccp, gmp, ghp
HACPASZ Hanna Półtorak; +48 503 95 82 93; poltorak@haccp-gmp.home.pl
1. BHP szkolenie dla nauczycieli i kadry pedagogicznej przedszkoli
2. BHP dla pracowników kuchni szkół i przedszkoli
3. Minimum sanitarne szkolenie dla pracowników kuchni szkół i przedszkoli

Aktualności

Zmiana w przepisach dotyczących produktów kosmetycznych
- Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Od dnia 13 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.Urz. UE L 342  z  22.12.2009 str. 59) czyli ujednolicona Dyrektywa Kosmetyczna obowiązująca w państwach członkowskich UE. Rozporządzenie nr 1223/2009 zakłada między innymi  obowiązek dostosowania  istniejącej dokumentacji wyrobu kosmetycznego do nowego układu tej dokumentacji, w skład której wchodzi Ocena Bezpieczenstwa.

Nowa ocena bezpieczeństwa składać się będzie z:
Części A: Informacje dotyczące bezpieczeństwa kosmetyku
Cześci B: Ocena bezpieczeństwa (przygotowywana przez Safety Assessora)

grafika

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!